Červovka kyjanková - Helminthosphaeria clavariarum  (4)